Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego chatkazyerbamate.pl jest firma db2 sp. z o.o. , ul. Mostowa 6/13, 31-061 Kraków, REGON 123011570, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO.
 3. Użytkownicy sklepu internetowego chatkazyerbamate.pl pozostają anonimowi, chyba, że zdecydują inaczej. Anonimowe dane pozyskiwane o użytkownikach wynikają z ogólnych mechanizmów działania Internetu, np. adres IP są przez sklep internetowy wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dodatkowo adresy IP są mogą służyć do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 4. Użytkownik  składając zamówienie lub dokonując rejestracji w sklepie zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora wymaganych w formularzu danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres do dostawy, numer telefonu, adres e-mail , login i hasło.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzenia Konta Użytkownika –przez okres prowadzenia Konta aż do momentu usunięcia Konta przez Użytkownika lub na jego żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO) lub pkt 13 niniejszej Polityki Prywatności; zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży produktów (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h – RODO), wysyłania darmowych wiadomości newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a – RODO), obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b – RODO), wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru.
 6. Dodatkowo dane osobowe przetwarzane będą w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f – RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii swoich danych)
  • ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
  • ograniczenia przetwarzania
  • przenoszenia danych.
  • wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych
 8. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie stosownej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 9. W przypadku gdy Konto zostanie usunięte lub zamówienie zostanie zrealizowane przechowujemy dane osobowe ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 10. W celu prawidłowej realizacji zamówień, prowadzenia działań promocyjnych oraz innych działań w ramach funkcjonowania sklepu internetowego chatkazyerbamate.pl   dane użytkownika mogą być przekazane do: dostawcy infrastruktury technicznej (hosting), biura księgowego, operatorów płatności i instytucji płatniczych, dostawców usług logistycznych i kurierskich, upoważnionych do obsługi sklepu internetowego chatkazyerbamate.pl pracowników.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią dla możliwych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zbiór danych osobowych jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do danych zawartych na Koncie Klienta zabezpieczony jest hasłem indywidualnie utworzonym przez Klienta. W sklepie internetowym zastosowano połączenia szyfrowane (Certyfikat SSL).
 12. Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze sklepu internetowego chatkazyerbamate.pl wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na wysyłaniu do zapisanych Użytkowników listu elektronicznego z informacją o nowościach, promocjach, konkursach, produktach i wszystkich innych wydarzeniach, które mają związek z działalnością sklepu internetowego. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne oraz nie jest powiązane z założeniem Konta lub złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym chatkazyerbamate.pl, a Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z tej usługi.
 13. Sklep internetowy chatkazyerbamate.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego chatkazyerbamate.pl lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
 14. Sklep internetowy chatkazyerbamate.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu, tworzenia statystyk i preferencji przeglądania, personalizacji przekazów marketingowych. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies przez sklep internetowy chatkazyerbamate.pl.
 15. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 16. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 17.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą ze sklepu internetowego chatkazyerbamate.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.